Marketingová agentura Rozjet Podnikání

Co je offline marketing ?

On to tak nějak vypovídá název – offline marketing zahrnuje marketingové metody, které jsou prováděny mimo internet. Ačkoliv se metody offline marketingu vyvinuly s vývojem technologií,tak zůstávají víceméně stejné – reklama v novinách a magazínech, účast na výstavách a veletrzích, outdoorová reklama – zastávky, polepy, billboardy, sponzoring, spojenecká partnerství a další staré i nové možnosti jak zasáhnout cílovou skupinu.

Všechny tyto aktivity mají za cíl jednu věc – učinit podnikání populární mezi fanoušky a zákazníky. Koncept offlinového marketingu je aplikovatelný pro komerční i nekomerční společnosti a globálně prodávané produkty. Tradiční – offline – marketing pomáhá zvyšovat popularitu značky, prodej produktů, získávání výnosů, maximalizaci zisku a zaslepení díry mezi producenty služby a jejími konečnými přijemci – zákazníky.

Jednoduchý návod jak plánovat offline marketing
Jednoduchý návod jak plánovat offline marketing

Výhody offline marketingu:

Nevýhody offline marketingu:

 

Add comment